Holmen Paper är en specialpappersproducent som tillvaratar den färska fiberns egenskaper för kostnadseffektiva alternativ till traditionella pappersval.

Elit levererar manometrar, pumpar och instrument för kontroll av processen samt stålbuntband för underhåll.