Westerlins

Maskinbyggande Westerlins i Malmö är ett bolag med en snart 100-årig historia. Man utvecklar, tillverkar och levererar blandar- och dispersionsmaskiner till kemi- och färgindustri över hela världen.

I sådana miljöer är det av yttersta vikt att följa ATEX direktiv för explosionsskydd. En av många avgörande faktorer är t ex att maskiner i sådana miljöer inte blir för varma eller skapar gnistor.

westerlins maskinWesterlins har i linje med detta tagit fram en lösning som automatiskt stänger av maskinen om axeltemperaturen når 80 grader Celsius. Själva upplägget är enkelt men nog så effektivt: en PT100-sensor kopplas till en regulator som programmeras att bryta strömmen vid det uppnådda värdet.

Att installera och eventuellt byta en felande sensor har historiskt dock varit en omfattande historia. Temperatursensorerna installerades djupt inne i maskinen och behövde man byta ut en sådan krävdes en omfattande demontering. Sådana ingrepp kunde ta upp till 8 timmar med långa driftstopp som följd.

Som en del i Westerlins produktutveckling anpassades inkopplingen mot axeln på ett sätt där man helt enkelt inte bäddar in tekniken lika djupt. Elit Instrument fick i uppdrag att ta fram en tät temperatursensor specialanpassad för ändamålet med färdig kontaktering. Allt för att göra produktionen enkel och tidseffektiv.

Ur ett produktions- och serviceperspektiv är lösningen en fin vinst och något som Westerlins, på en stenhård internationell marknad, kan addera till listan av fördelar med att välja dem som leverantör.

Läs mer

Här hittar Elits temperaturgivare

Kontakta oss!

Lämna gärna ett meddelande så återkommer vi snarast.

Please let us know your email address.
Please let us know your message.

Genom att skicka detta formulär godkänner du härmed att vi kan samla in, lagra och bearbeta dina inlämnade uppgifter.