Om certifikat & kalibreringar

kalibreringAtt kalibrera sitt instrument är en förutsättning för att säkerställa sin process. Helt enkelt att det som instrumentet visar verkligen stämmer. Kraven kan se väldigt olika ut både när det gäller vilken typ av kalibrerings som görs samt med vilka tidsintervaller. Det som styr vilka mätverktyg som måste kalibreras beror på företagets verksamhet och på kundens krav.

Ackrediterad kalibrering

Om man t ex har referensinstrument att tillgå är det vanligt att dessa kalibreras enligt en ackrediterad standard. Ett annat exempel är att möta specifika krav från olika myndigheter. En kalibrering av denna typ är dyrare, man kan oftast välja vilka och hur många mätpunkter. Denna typ av kalibrering ger kunden en hög kvalitetssäkring och en garanti från en formell tredje part. Laboratoriet som utför ackrediterade kalibreringar bedöms hålla en hög, teknisk nivå men även kompetens, rutiner och metoder måste uppfyllas enligt standard.

Standarden ISO 17025 är en kvalitetsstyrning av provnings- och kalibreringslaboratorier. En del av standarden gäller för krav på ledningssystem (i grunden ISO 9001). Den andra delen är för tekniska krav som t.ex teknisk kompetens, lokaler, miljöförhållanden med mera.

Kalibrering enligt ISO 9001

Det som kallas för "ISO-kalibrering" till vardags är precis som den ackrediterade kalibreringen en mätning av olika punkter. Skillnaden är att en ISO 9001-kalibrering ibland inte är tillräcklig för att möta kraven i branschen, kunder eller från myndigheter. Ett laboratorium certifierat enligt ISO 9001 håller inte samma tekniska nivå som ett ackrediterad laboratorium.

Skillnaden mellan kalibrering och justering

Att kalibrera innebär endast att man mäter upp ett antal testvärden/punkter t ex att temperatursensorn visar 5 grader C vid just den temperaturen. Ev avvikelse inom begärd tolerans kommer redogöras för i testprotokollet. Att justera innebär att man ändrar inställningen i instrumentet för att kompensera en avvikelse. Alla testlabb har inte möjlighet att utföra justeringar.

Läs mer:

Hur ser ett kalibreringscertifikat ut?

Elit kalibrerar dina Huberinstrument

 


Elitfakta - alla artiklar

Absoluttryck (ATA tryck) Absoluttryck (ATA tryck)
2021-09-13
Tryckmätning kan göras på flera olika sätt och med olika...
Burster TEDS Burster TEDS
2021-08-12
Tillförlitlighet utan krångel! Smart interaktion är nyckeln...
Temperaturgivare - vilka är bäst? Temperaturgivare - vilka är bäst?
2021-06-23
Som alltid finns det inget enkelt svar på den frågan utan det...
Rengör och serva din P700-pump Rengör och serva din P700-pump
2021-05-24
Beroende på användning och applikation så kommer det förr...
Beröringsfri temperaturmätning av stål Beröringsfri temperaturmätning av stål
2021-03-15
Det brittiska företaget Calex som utvecklar och tillverkar pyrometrar...
Kontakta oss!

Lämna gärna ett meddelande så återkommer vi snarast.

Please let us know your email address.
Please let us know your message.

Genom att skicka detta formulär godkänner du härmed att vi kan samla in, lagra och bearbeta dina inlämnade uppgifter.