Kalibrering av utrustning enligt ISO 9001:2015

kalibreringsugnI en verksamhet är det såklart viktigt att mätutrustning visar rätt resultat vilket är något som vi på Elit Instrument hjälper företag med dagligen. Är man som företag certifierad enligt ISO 9001:2015 så finns det dessutom krav på rutin för kalibrering av instrument och utrustning.

Detta krav kan inte skrivas bort utan måste följas. För detta upprättar man en arbetsbeskrivning för hur utrustningen ska användas och hanteras. Beroende på företagets verksamhet och kundernas krav så bestäms vilken utrustning som kalibreringskravet ska innefatta.

 

Spårbarhet vid mätning

Följande står att läsa i ISO9001:2015, 7.1.5.2:

"När spårbarhet vid mätning är ett krav, eller när organisationen anser det vara en viktig del i att skapa förtroende för mätresultatens giltighet, ska mätutrustning:

a) med förutbestämda intervall, eller före användning, kalibreras och/eller verifieras mot mätnormaler som är spårbara till internationella eller nationella normaler. I de fall inga sådana normaler finns ska grunderna för kalibreringen eller verifieringen bevaras som dokumenterad information;

b) vara identifierad så att dess status kan avgöras;

c) skyddas mot justeringar, skada eller försämring som skulle göra kalibreringsstatus och efterföljande mätresultat ogiltiga.

Om mätutrustning befinns vara olämplig för sitt avsedda ändamål ska organisationen avgöra om giltigheten hos resultat från tidigare mätningar påverkats negativt, samt i nödvändig utsträckning vidta lämpliga åtgärder.

Märka upp utrustningen för kalibrering

Ett bra sätt att hålla koll på utrustningen man vill kalibrera är att märka upp dessa på lämpligt sätt t ex med etiketter och streckkoder. Vid kontroll av instrumenten för man in resultaten på papper eller digitalt i sitt affärssystem.

Skillnad på kalibrering och justering 

Det är en viktig skillnad på kalibrering och justering. I en kalibrering mäter man upp vad olika testpunkter presenterar för mätvärde vilket man sedan förhåller sig till i sina fortsatta mätningar. I de fall där en mätpunkt drivit iväg för långt så kan man korrigera värdet vilket då kallas en justering. En justering görs oftast bara av tillverkaren. 

Låt oss hjälpa er med kalibreringen

Det finns många fördelar med att anlita Elit Instrument för kalibrering. Ni behöver bara förpacka instrumentet på vanligt sätt och skicka det till Elit så löser vi resten. Eftersom vi är partners med tillverkaren och har direktkontakt så utför vi de allra flesta kalibreringar där. Det kan gälla tillverkare som t ex Huber, Dostmann, Keller eller SIKA. I de fall där justering önskas kan detta således lösas direkt utan att förlora dyrbar tid. Även en generell översyn utförs och eventuella reservdelar byts ut som  t ex batteriluckor och testprober om kunden så önskar. 

Sedan juni 2019 är Elit Instrument Authorized Huber Calibration Partner och därmed har vi ett eget labb i vilken vi utför kalibreringar enligt Hubers standard. Läs mer här

Exempel på referensinstrument

Beroende på kravet från kunden bör instrument som ska man använda som referensinstrument hålla hög kvalité. De ska vara enkla att använda och leverera tillförlitliga värden. Vi har genom åren arbetat med många olika tillverkare och varumärken där både Huber och Dostmann erbjuder riktigt bra kvalitétsinstrument till ett lika bra pris. Instrumenten nedan är ypperliga referensinstrument som uppfyller kraven vi tidigare nämnt.

Bärbara instrument som Elit rekommenderar:

Stationära instrument

 

Elitfakta - alla artiklar

Elabo Elution
2020-10-29
Landningssida
Lagergivare - välj bland olika varianter Lagergivare - välj bland olika varianter
2020-10-05
Med en lagergivare kan du övervaka metalltemperaturen i ett...
Differenstryck (difftryck) FAQ
2020-09-30
Vad är differenstryck (vanligtvis kallat difftryck)? När använder...
I vilka steg jobbar en Sika kalibreringsugn? I vilka steg jobbar en Sika kalibreringsugn?
2020-04-07
När det gäller temperaturkalibrering är det av yttersta vikt...
Rostfria kvaliteter på stålbuntband Rostfria kvaliteter på stålbuntband
2020-04-06
När man ska välja rätt stålkvalitet på stålbuntband är...

Vill du veta mer?

Har du frågor kring våra produkter? Kontakta oss på Elit

Kontakta oss!

Lämna gärna ett meddelande så återkommer vi snarast.

Please let us know your email address.
Please let us know your message.

Genom att skicka detta formulär godkänner du härmed att vi kan samla in, lagra och bearbeta dina inlämnade uppgifter.

Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig.