Kvalitetspolicy

 • Elit är ett kundfokuserat företag som hela tiden arbetar med förbättringar på ett målmedvetet och proaktivt sätt för att skapa nöjda kunder och medarbetare.
 • Elit ska med högklassig service vara en erkänd och tekniskt kunnig samarbetspartner till svensk industri.
 • Genom kontinuerliga dialog med våra kunder och partners hjälps vi åt att föra kvalitetsarbetet framåt.
 • Vi har alltid som utgångspunkt att svara upp mot kundens krav och behov.
 • Vi skall alltid leverera i tid enlighet med vår orderbekräftelse.
 • Våra medarbetare skall ha en hög social kompetens samt en gedigen kunskap om de tjänster och produkter som företaget marknadsför.
 • Vi ska hålla oss informerade om de lagstiftningar och kundkrav som gäller vår verksamhet och så snabbt som möjligt anpassa verksamheten till nya krav.
 • Orsakerna till reklamationer och garantiåtaganden skall dokumenteras och utvärderas för att göra förbättringar.
 • Elit är certifierade enligt kvalitetsledningssytemet ISO 9001.

Quality Policy

 • Elit is a customer-focused company that constantly works on improving objectives and proactive ways to create satisfied customers and employees.
 • Elit will, with high quality of service, be recognized as a technically proficient partner to Swedish industry.
 • Through continual dialogue with our customers and partners we are enabled to make advances in our quality work.
 • To meet the customer's needs and demands are always our starting point.
 • Delivery, according to our order confirmation, will always be on time.
 • Our employees are competent with a high level of inter-personal skills and a solid understanding of the services and products that the company markets.
 • We will keep up-to-date with current information concerning the laws and customer requirements with regards to our business and as quickly as possible adapt operations to new requirements.
 • All causes of complaints and warranty obligations shall be documented and evaluated to make improvements.
 • Elit is ISO 9001 certified.
Kontakta oss!

Lämna gärna ett meddelande så återkommer vi snarast.

Please let us know your email address.
Please let us know your message.

Genom att skicka detta formulär godkänner du härmed att vi kan samla in, lagra och bearbeta dina inlämnade uppgifter.