Miljöpolicy

Elit är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån vår miljöpåverkan.

Vi ska därför:

 • öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda.
 • påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer.
 • vi ska hålla oss informerade om och följa de miljöbetingade lagar och krav som ställs på de produkter och tjänster som vi erbjuder.
 • se miljöförbättrande åtgärder som investeringar.
 • förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör.
 • ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget
 • föreslå produkter och lösningar utifrån ett livscykelperspektiv

Elit är certifierade enligt miljöledningssytemet ISO 14001.

 

Environmental Policies

Elit is a company that promotes a better environment by constantly evaluating what we do, based on our environmental impact.

We aim to...

 • increase knowledge and awareness of environmental issues among all employees.
 • we seek to ensure that our collaborations are with other suppliers, agencies and organizations that are also striving to achieve the same goals as ourselves
 • our goal is to be updated with the latest information, have detailed and substantial knowledge and comply with the environmental laws and requirements for the products and services we offer.
 • additional environmental measures as investments:
 • prevent pollution of air, soil and water by taking into account the environmental impact of what we do within our organization.
 • constantly strive to improve the utilization of our resources within the company.
 • offer products and solutions from a lifecycle perspective

Elit is ISO 14001 certified.

Kontakta oss!

Lämna gärna ett meddelande så återkommer vi snarast.

Please let us know your email address.
Please let us know your message.

Genom att skicka detta formulär godkänner du härmed att vi kan samla in, lagra och bearbeta dina inlämnade uppgifter.