Miljöpolicy

Elit är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån vår miljöpåverkan.

Vi ska därför:

  • öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda.
  • påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer.
  • vi ska hålla oss informerade om och följa de miljöbetingade lagar och krav som ställs på de produkter och tjänster som vi erbjuder.
  • se miljöförbättrande åtgärder som investeringar.
  • förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör.
  • ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget
  • föreslå produkter och lösningar utifrån ett livscykelperspektiv

 

Environmental Policies

Elit is a company that promotes a better environment by constantly evaluating what we do, based on our environmental impact.

We aim to...

  • increase knowledge and awareness of environmental issues among all employees.
  • we seek to ensure that our collaborations are with other suppliers, agencies and organizations that are also striving to achieve the same goals as ourselves
  • our goal is to be updated with the latest information, have detailed and substantial knowledge and comply with the environmental laws and requirements for the products and services we offer.
  • additional environmental measures as investments:
  • prevent pollution of air, soil and water by taking into account the environmental impact of what we do within our organization.
  • constantly strive to improve the utilization of our resources within the company.
  • offer products and solutions from a lifecycle perspective
Kontakta oss!
Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig.
Läs mer Ok