|||| |||| ||||

Huber HM35 - digital tryckkalibrator

Digital kalibrator, standard eller EX-godkänd

Mätområde: 0...25mbar, 0...70mbar, 0...200mbar, 0...300mbar, 0...500mbar, 0...1000mbar, 0...2000mbar, 0...7500mbar, 0...10bar, 0...17bar, 0...35bar, 0...70bar, 0...90bar. För absoluttryck finns 0...1100mbar abs, 0...2000mbar abs och 0...7500mbar abs.

  • Noggrannhet: 0,2%, 0,1%, 0,05%f.s eller 0,1% av avläst värde
  • Mäter över-, under- samt diff-tryck
  • MAX / MIN indikering samt TARA mätning
  • Omskalningsbar mellan olika ingenjörsenheter
  • IR kommunikation
  • Internminne för 10.000 mätvärden, kan sampla från 25ggr/sekund till 1 gång/dygn

Tips på tillbehör: Om ni behöver mäta mycket låga tryck stabilt så finns en lösning med expansionstank som filtrering. Dessutom möjliggör detta mätning med vätska som media även om givaren inte är vätskekompatibel. Den kan om så önskas också kompletteras, eller användas var för sig, med en variabel volymbälg.

Huber HM35 - digital tryckkalibrator

Bildgalleri

{gallery}309{/gallery}