Portrycksmätning

Portrycksmätning används för att att mäta stabiliteten i jorden samt för att utröna grundvattenförhållanden. Utifrån insamlad data kan man sedan utvärdera och hitta lösningar på olika geotekniska problem. Det kan gälla parametrar som stabilitet, bedöma risk för sättningar, vilken bärighet marken har, risk för erosion osv.

En portrycksmätare är ett slutet system där man mäter trycket i vattenkammaren. Ett slutet system är bra att använda till automatisk avläsning och är mindre känsligt för omgivande störningar. Trycket kan mätas med olika tekniker som t ex pneumatiskt eller elektriskt. Alla portrycksmätare innehåller delar som behöver kalibreras, särskilt om de används under lång tid.

Elit instrument erbjuder filterspetsar från GeoNordic (motsvarande BAT) med tryckgivare från scheweiziska Keller. I vår produktportfölj hittar du även komponenter som batalvikter, styrhylsor och adapterrör mm.

Kontakta oss om du vill veta mer om våra portrycksprodukter

Produktblad tillbehör

Ladda ner beställningsunderlag


Portrycksmätning

Batalvikt

Mer info

Kona

Mer info

Portrycks-/filterspets

Mer info

Röranslutning

Mer info

Kanyl till sond

Mer info

Kontakta oss!

Lämna gärna ett meddelande så återkommer vi snarast.

Please let us know your email address.
Please let us know your message.

Genom att skicka detta formulär godkänner du härmed att vi kan samla in, lagra och bearbeta dina inlämnade uppgifter.