Datalogger

En datalogger används för att dokumentera mätvärden över tid. Finns både som färdiga lösningar till fristående logger som kan användas tillsammans med valfria givare. Modeller finns från 1 mätkanal till upp till 64 stycken. En datalogger kan användas till att mäta temperatur, fuktighet, tryck, cykler, hastighet, nivåer, analoga signaler som mA och V. Mätresultatet kan sedan avläsas lokalt på instrumentet och/eller i en dator beroende på modell. 

Nedan hittar du produkter från Keller och Dostmann vilka står för kvalité och driftsäkerhet.